Popis održanih edukacija

Održane edukacije iz područja javne nabave

  1. godina.
Ev.br. programa Naziv programa Nositelj programa Planirani datum održavanja Mjesto održavanja Trajanje programa (broj sati)
2017-0147 ESPD obrazac; Najnovija praksa DKOM-a; Izrada kriterija ekonomski najpovoljnije ponude Angela d.o.o.

(ev.br. 62)

7.6.2017. Hotel Varaždin, Kolodvorska ul. 19, Varaždin 8
2017-0266 Aktualnosti u području javne nabave (in-house) Angela d.o.o. 20.9.2017. Grad Đurđevac, Stjepana Radića 1, Đurđevac 8
2017-0267 Kriterij ekonomski najpovoljnije ponude (in-house) Angela d.o.o. 12.10.2017. Grad Đurđevac, Stjepana Radića 1, Đurđevac 8
2017-0268 Postupak pregleda i ocjene ponuda, Izmjene ugovora i najnovija praksa DKOM-a Angela d.o.o. 23.10.2017. Hotel Trakošćan, Trakošćan bb, Trakošćan 8
2017-0269 Radionica izrade kriterija ekonomski najpovoljnije ponude Angela d.o.o. 24.10.2017. Hotel Trakošćan, Trakošćan bb, Trakošćan 8
2017-0277 Upravljanje nabavom „Od plana nabave do praćenja izvršenja ugovora“ (in-house) Angela d.o.o. 26.9.2017. Grad Dubrovnik, Pred Dvorom 1, Dubrovnik 8
2017-0362 Otklanjanje rizika žalbe i financijskih korekcija u postupcima javne nabave na EU projektima (in-house) Angela d.o.o. 8.11.2017. Grad Đurđevac, Gradska knjižnica Đurđevac, Trg sv. Jurja 1 8
2017-0370 12 mjeseci novog  Zakona o javnoj nabavi: očekivanja i provedbena iskustva Angela d.o.o. 12.12.2017. Hotel Varaždin, Kolodvorska 19, Varaždin 8

 

 

  1. godina
Ev.br. programa Naziv programa Nositelj programa Planirani datum održavanja Mjesto održavanja Trajanje programa (broj sati)
2018-0039 Nova pravila u EOJN RH, ispunjavanje i pregled ESPD obrasca, primjena instituta pojašnjenja i upotpunjavanja u postupku pregleda i ocjene ponuda, ENP kriterij u praksi i aktualna praksa DKOM-a Angela d.o.o. 15.3.2018. Hotel Varaždin, Kolodvorska 19, Varaždin 8
2018-0181 e-ESPD obrazac, dohvat dokaza iz registra i evidencija, postupak pregleda i ocjene ponuda (pojašnjenja i upotpunjavanja) i aktualna praksa DKOM-a Angela d.o.o. 2.7.2018. Hotel Varaždin, Kolodvorska 19, Varaždin 8
2018-0193 Istraživanje tržišta, načela i sukobi interesa; Sadržaj dokumentacije o nabavi; Radionica izrade dokumentacije o nabavi Angela d.o.o. 5.7.2018. Azra d.o.o., Kratka 1, Varaždin 8
2018-0275 Priprema i provedba postupaka javne nabave (in-house) Angela d.o.o. 21.9.2018. Hotel Palace, Trg Josipa Jurja Strossmayera 10, 10000 Zagreb 8
2018-0366 OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE I

PRAVNA ZAŠTITA U POSTUPCIMA JAVNE NABAVE (in-house)

Angela d.o.o. 29.11.2018. Hrvatska agencija za malo gospodarstvo,

inovacije i investicije

Ksaver 208, Zagreb

8
2018-0367 SPECIFIČNOSTI JAVNE NABAVE U EU PROJEKTIMA I PRAKSA DKOM (in house) Angela d.o.o. 30.11.2018. Hrvatska agencija za malo gospodarstvo,
inovacije i investicije

Ksaver 208, Zagreb

8
2018-0337 Pregled i ocjena ESPD-a, e-Izobrazba u javnoj nabavi i prikaz aktualnosti iz prakse javne nabave Angela d.o.o. 23.11.2018. Hotel Varaždin, Kolodvorska ul.19, 42 000 Varaždin 8

 

  1. godina
2019-0079 AKTUALNA PRAKSA DKOM-a (in house) Angela d.o.o. 26.2.2019. Javna ustanova za razvoj Međimurske županije REDEA

Bana Josipa Jelačića 22

HR – 40 000 Čakovec

8
2019-0079 PRIPREMA I PROVEDBA OTVORENOG POSTUPKA JAVNE NABAVE  (in house) Angela d.o.o. 27.2.2019. Javna ustanova za razvoj Međimurske županije REDEA

Bana Josipa Jelačića 22

HR – 40 000 Čakovec

8
2019-0128 PRAKTIKUM JEDNOSTAVNE NABAVE Angela d.o.o. 3.5.2019. Hotel Varaždin, Kolodvorska ul.19, 42 000 Varaždin 8