Predavači

Popis predavača na našim seminarima.

Mirjana Č. Slunjski

Direktorica tvrtke Angela d.o.o. Varaždin

Karmen Meić

Stručni referent za javnu nabavu Grada Varaždina.

Smiljana Bezić

Voditeljica odjela nabave Sveučilišta u Splitu.

Daniela Banković

Voditelj službe nabave zračne luke Pula d.o.o.

Katarina D.Radman

Direktorica tvrtke Inat-VK j.d.o.o. Vinkovci

Nada Gunjača

Voditeljica ureda za financijsko upravljanje i kontrole Grada Rijeke.

Branka Filipović

Rukovoditeljica odjela nabave Sveučilišta u Rijeci.

Dušan Munđar

Asistent na Katedri za kvantitativne metode Fakulteta organizacije i informatike u Varaždinu.

Saša Mesarić

Koordinator poslova u Službi za nabavu i upravljanje nabavnim kategorijama, HEP d.d. Zagreb

Tihomir Hunjak

U mirovini od 2014. kao redovni profesor u trajnom zvanju na Fakultetu organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu.

Maria Vlaho

Direktorica tvrtke EMDA d.o.o. Zagreb

Biljana Lerman

Slobodni konzultant

Anđelko Rukelj

Zamjenik predsjednika Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave

Vlasta M.Šimunović

Pročelnica službe za nabavu i opće tehničke poslove u Hrvatskom restauratorskom zavodu.