Program usavršavanja iz područja javne nabave

Program usavršavanja iz područja javne nabave

(održavanje certifikata)

11. prosinca 2020. s početkom u 9:00 sati održat će se predavanje u sklopu programa usavršavanja iz područja javne nabave u obliku webinara.

Program donosi 8 bodova za održavanje certifikata u javnoj nabavi.

Predavanje će održati ovlaštena trenerica u javnoj nabavi Karmen Meić.

PRIJAVNICA PROGRAM

 


Tema programa usavršavanja:

IZ JEDNOSTAVNE U JAVNU NABAVU

Teme koje će se obrađivati:

– Planiranje u javnoj nabavi

– Izrada dokumentacije o nabavi u postupcima jednostavne nabave (ROBE I USLUGE)

– Izrada dokumentacije o nabavi u postupcima jednostavne nabave (RADOVI)

– Praktičan prikaz rada s Elektroničkim oglasnikom javne nabave (EOJN RH)

 

Kotizacija: 1.000,00 kn (PDV uračunat u cijenu). Kotizaciju plaćate odmah po prijavi, a najkasnije do

  1. prosinca 2020. Mjesta se popunjavaju redoslijedom prijava i uplata. Broj polaznika je ograničen.

Plaćanje kotizacije i potvrde o sudjelovanju:

ANGELA  d. o. o.

Biškupečka 13, 42 000 Varaždin

OIB : 00537820299

IBAN: HR3125000091101454775 –  Addiko Bank, kod plaćanja u poziv na broj upisati OIB uplatitelja

Sudjelovanjem na edukaciji ostvaruje se 8 bodova za održavanje certifikata u području javne nabave.

Potvrde o sudjelovanju na seminaru  biti će uručene nakon završetka seminara polaznicima koji su izvršili uplatu. Računi će biti poslani poštom po primitku uplate.

Osoba za kontakt je Emina Lajtman, mobitel: 0914223331, e-mail: info@emida.hr