Program usavršavanja iz područja javne nabave

Program usavršavanja iz područja javne nabave

(održavanje certifikata)

  1. rujna 2020. u hotelu Turist u Varaždinu, Aleja kralja Zvonimira 1, 42 000 Varaždin, održat će se predavanje u sklopu programa usavršavanja iz područja javne nabave.

Program donosi 8 bodova za održavanje certifikata u javnoj nabavi.

Predavanje će održati ovlašteni treneri u javnoj nabavi Anđelko Rukelj i Darija Duždević (DKOM).

PRIJAVNICA PROGRAM

 


Tema programa usavršavanja:

NAJNOVIJI PRIMJERI IZ PRAKSE DRŽAVNE KOMISIJE, ENP KROZ PRAKSU DKOMA,

PRAKSA VISOKOG UPRAVNOG SUDA

Teme koje će se obrađivati:

– Pregled recentnih rješenja DKOM-a

– Najčešće pogreške Naručitelja te postupanje Naručitelja vezano uz žalbe

– Pregled recentnih rješenja Visokog upravnog suda u području javne nabave


Kotizacija: 1.000,00 kn (PDV uračunat u cijenu). Kotizaciju plaćate odmah po prijavi, a najkasnije do 16. rujna 2020. Mjesta se popunjavaju redoslijedom prijava i uplata. Broj polaznika je ograničen.

Plaćanje kotizacije i potvrde o sudjelovanju:

ANGELA  d. o. o.

Biškupečka 13, 42 000 Varaždin

OIB : 00537820299

IBAN: HR3125000091101454775 –  Addiko Bank, kod plaćanja u poziv na broj upisati OIB uplatitelja


Sudjelovanjem na edukaciji ostvaruje se 8 bodova za održavanje certifikata u području javne nabave.

Potvrde o sudjelovanju na seminaru  biti će uručene nakon završetka seminara polaznicima koji su izvršili uplatu. Računi će biti poslani poštom po primitku uplate.

Osoba za kontakt je Emina Lajtman, mobitel: 0914223331, e-mail: info@emida.hr