Program usavršavanja iz područja javne nabave

Varaždin, 22. studenog 2019.

Program usavršavanja iz područja javne nabave

(održavanje certifikata)

22. studenog 2019. u hotelu Varaždin u Varaždinu, Kolodvorska ulica 19, održat će se predavanje u sklopu programa usavršavanja iz područja javne nabave.

Program donosi 8 bodova za održavanje certifikata u javnoj nabavi.

Predavanje će održati ovlaštena trenerica u javnoj nabavi Mirjana Čusek-Slunjski, dipl.iur. koja se javnom nabavom bavi od 2003. godine.

Tema programa usavršavanja: UPRAVLJANJE RIZICIMA U JAVNOJ NABAVI S NAGLASKOM NA EU PROJEKTE (ex-ante i ex-post provjere)

Teme koje će se obrađivati:

  • Rizici i odgovornosti naručitelja u postupcima javne nabave
  • Sadržaj dokumentacije o nabavi
  • Pregled i ocjena ponuda, donošenje odluke o odabiru/poništenju
  • Prikaz rizika određivanja financijskih korekcija u ex-post  provjerama posredničkih tijela za EU projekte

 

PROGRAM PREDAVANJA

Kotizacija: 1.000,00 kn (PDV uračunat u cijenu). Kotizaciju plaćate odmah po prijavi, a najkasnije do 19. studenog 2019. Mjesta se popunjavaju redoslijedom prijava i uplata. Broj polaznika je ograničen.

 

PROGRAM PREDAVANJA

 

Plaćanje kotizacije i potvrde o sudjelovanju:
ANGELA  d. o. o.
Biškupečka 13, 42 000 Varaždin
OIB : 00537820299
IBAN: HR3125000091101454775 –  Addiko Bank, kod plaćanja u poziv na broj upisati OIB uplatitelja
Sudjelovanjem na edukaciji ostvaruje se 8 bodova za održavanje certifikata u području javne nabave.

Potvrde o sudjelovanju na seminaru  biti će uručene nakon završetka seminara polaznicima koji su izvršili uplatu. Računi će biti poslani poštom po primitku uplate.

Osoba za kontakt je Emina Lajtman, mobitel: 091 422 3331, e-mail: info@emida.hr
Prijave na program usavršavanja moguće su putem on line obrasca u nastavku: