Referentna lista

Referentna lista naših klijenata:

 • Studentski centar Varaždin
 • Studentski centar Karlovac
 • Sveučilište u Dubrovniku
 • Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku
 • Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
 • Međimursko veleučilište u Čakovcu
 • Fakultet organizacije i informatike
 • Ekonomski institut Zagreb
 • Grad Dubrovnik
 • Grad Poreč
 • Grad Đurđevac
 • Grad Krapina
 • Grad Lepoglava
 • Općina Molve
 • Općina Drnje
 • Općina Lasinja
 • Općina Martijanec
 • Općina Hum na Sutli
 • Općina Bednja
 • Selsko komunalno društvo Molve d.o.o.
 • AZRA  d.o.o. Varaždin
 • Javna ustanova „Nacionalni park Krka“
 • Javna ustanova Nacionalni park Risnjak
 • Ministarstvo hrvatskih branitelja
 • Arheološki muzej u Splitu
 • Ligo grupa d.o.o. Koprivnica
 • Stari grad d.o.o. Đurđevac
 • Pludux Art d.o.o.
 • Bomark Pak d.o.o.
 • Hermo d.o.o.
 • Automobil Lončar d.o.o.
 • Tehnika d.d.
 • Razvojan agencija Sjever Dan d.o.o.
 • Društvo građevinskih inženjera i tehničara Varaždin
 • Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije
 • Opća bolnica Varaždin
 • Benelli d.o.o.
 • G.V. PROM d.o.o.
 • Središnji državni ured za sport
 • Udruga županijskih uprava za ceste
 • GEOBIM d.o.o.
 • HP – Hrvatska pošta d.d.
 • CRODUX PLIN d.o.o.
 • NERA d.o.o.